Bitki Patojenleri Olan Funguslar

Bitkilerde görülen fungal patojenler çok fazla sayıda ve çeşitli olup,pek çok taksonomik grup içerisinde yer alırlar.Bunlardan paslar (Üredinal),külleme ve mildiyo gibi sadece birkaç tanesi obligat (biyotroflar) parazittirler ve bunlar besinlerini doğrudan canlı bitki dokusundan sağlarlar. Pek çok bitki patojeni,besinleri için bikri dokularını öldürdükleri için nekrotrof özelliğe sahiptirler. Bunlar çoğu zaman kültürde kolayca gelişirler ve toprakta ölü bitki materyalinde saprofit olarak canlılığını sürdürebilirler. Aktif olan patojenler,hastalığı yaymak için spor üretebilirler. Fungus canlı doku ile temas halindeyken bu etmenlerin enfeksiyon birimleri, mitotik olarak ve sıklıkla çok fazla sayıda üretilmiş sporlar,fungus nekrotroftan saprofit beslenmeye geçtiğinde, ölümlerinden sonra genellikle bitki dokularında üretilirler. Geleneksel olarak funngusların konidi oluşturan yapıları (anamorfları) imperfect evre olarak tanımlanırken, mayospor oluşturan evreler (telemorflar) perfect evre olarak kabul edilir.

Belirtiler

Fungal bir hastalığın ön tanısı, bazen bitkide ortaya çıkan bazı belirtilerden mümkün olabilmektedir. Buna karşılık ilgisiz bazı patojenler ve abiyotik çevresel etkiler, benzer enfeksiyon tipine neden olabilmektedir. Toprakta yaşayan funguslar tarafından bitki kök ve kök boğazının enfeksiyonu fidelerin çökmesine, bazen çıkış öncesi çökertene veya ergin bitkilerin solmasına ve ani ölümüne yol açabilmektedir. Yapraklarda görülen bir saçma deliği etkisi,lezyonlar nekrotik olduğunda ve ölü kısımlar döküldüğünde ortaya çıkar. Bazı enfeksiyonlar,ya hiperplasia,yani gal,cadı sürpürgesi, uyuz lezyonları gibi, ya da hipoplasia (cüceleşme,rozetleşme) şeklinde büyüme modifikasyonlarına neden olabilmektedir. Patojen tarafından toksik maddeler salgılandığında ve bunlar konukçu bitki dokusu içinde taşındığında,meyve ağaçlarında gümüş yaprak (Chondrostereum purpureum) ve belirli solgunluklarda olduğu gibi bitkinin organları üzerinde farklı belirtiler ortaya çıkabilir. Enfeksiyona uğrayan bitki aksamlarında veya ortaya çıkan belirtilerin şiddeti veya tipinde gözle görülebilir değişkenlik yaygın olarak gözlenebilmektedir. Sağlıklı bir bitkini fungusla inokulasyonuna dayanarak özgün belirtilerin gözlenmesi, hastalık nedeni olduğundan kuşku duyulan herhangi bir fungusun patojenitesinin kanıtlanması için önemli aşamalardan biri olarak kabul edilmektedir.