Külleme – Ağ Leke Yaprak Çizgi

Etmen
Blumeria (=Erysiphe) graminis

Belirtileri
Külleme hastalığı ana konukçusu buğday, arpa ve yulaftır. Etmen, konukçu bitkinin besinini tüketir, fotosentezi azaltır ve terleme ile birlikte solunumu arttırır. İlk belirtileri, önceleri yaprakta nokta şeklinde beyaz gri renkte lekeler halinde görülür. Bitkinin tüm organlarında belirti oluşturabilmesine karşılık, en fazla alt yaprakların üst yüzeyinde beyaz pamuğumsu püstüller halinde ortaya çıkar.

Hastalık Döngüsü ve Epidemiyolojisi
Blumeria’yı Erysiphe’den ayıran özellikler; (a) B. Graminis’in haustoryumları, belirgin, parmak şeklinde çıkıntılara sahiptir. Oysaki Erysiphales’in pek çok üyelerinde haustoryumlar, tokmak şeklindedir. Daha yakından incelendiğinde loblara sahip olduğu görülecektir, ancak bunlar, ana haustoryal yapının etrafında sıkıcı katlanmış olup, küresel bir görünüşe sahiptir.

Hastalık için en uygun koşullar,12-20C sıcaklık ve %98-100 göreceli nemliliktir. 25C’nin üzerindeki sıcaklıklar hastalığın yayılmasını kontrol altına alır. Askosporlar yaz ortasında üretilir. İlkbaharda konidiler, epidemiyolojik olarak daha yoğundur. Koloniler yaşlandıkça konidi üretimi azalır.

Bir büyüme boyunca çok sayıda enfeksiyon döngüsü ortaya çıkabilir.

Savaşımı
Fungus ve yaygın ırkları kontrol edilebildiği sürece dayanıklı çeşitler yetiştirilmeli
Flamura-85, Guadelupe gibi çeşitleri önerilebilir.
Hastalık görülür görülmez, seçici sistemik fungisitlerle ilaçlama yapılmalıdır.

Etken Madde | Formulasyon | Doz
Tebuconazole | WP | 75ml/da
Prochloraz | WP | 100ml/da
Epoxiconazole+carbendazim | SC | 100ml/da
Difenoconazole+propiconazole | EC | 500ml/da

Ağ Leke ve Yaprak Çizgi

Etmen
Pyrenophora ( Drechslera) teres
P.graminea

Belirtileri
Ağ leke ve yaprak çizgi hastalığı ana konukçusu arpadır. İlk belirtiler, yaprak üst yüzeyinde çok küçük, koyu kahverengi lezyonlar halindedir. Bunlar kısa kahverengi çizgiler şeklinde belirtilere dönüşür. Bunlara yakından bakıldığında kahverengi çizgilerden oluşan ağ şeklinde bir yapı görülür.

Hastalık Döngüsü ve Epidemiyolojisi
Hastalık enfekteli tohumlarda ortaya çıkabilir ancak esas inokulum kaynağı, enfekteli anız ve kendiliğinden gelişen bitkilerdir. Hastalık, hava kökenli sporlar yolu ile hızla yayılır. Şiddetli enfeksiyonlarda yapraklar büyük oranda zarar görür.

Savaşımı
Enfeksiyon için potansiyel inokulum olan anız artıkları yok edilmeli,
Dayanıklı çeşit yetiştirilmeli,
Tohum ilaçlaması yapılmalıdır. Önerilen fungisitler:

Etken Madde | Formulasyon | Doz
Tebuconazole | DS | 150g/100kg tohum
Tebuconazole | WS | 150ml/100kg tohum