Rhynchosporium Yaprak Lekesi – Pas Hastalıkları

Etmen
Rhynchosporium secalis 

Belirtileri
Esas konukçuus, arpa bitkisidir. İkincil konukçular çayır bitkileri ve çeliktir. İlk belirtileri, yaprak kenarlarında geniş (1cm) soluk yeşil, sulu oval lezyonlar halinde görülür.
Bunlar daha sonra soluk kahverengine döner ve daha koyu bir kenar ile çevrilir. Şiddetli enfeksiyonlarda lezyonların sayısı artar, tipik şekil ve renklerini kaybederler.

Hastalık Döngüsü ve Epidemiyolojisi
Enfeksiyon için inokulum, önceki arpa bitkilerinden, kendiliğinden yetişen bitkilerden, tohumlardan ve çayır bitkilerinden gelir. Hastalık,sağanak yağmur ve çiğ yolu ile yayılır. Serin ve nemli hava koşulları, hastalığın gelişimi için uygun faktörlerdir. Erken ekim, duyarlı çeşit ve yüksek yağış hastalığı teşvik eder.

Savaşımı
Tarla temizliğine özen göstermeli,
Uygun çeşit seçimi yapılmalı
Büyüme mevsimi sırasında Benzimidazole, Ergosterol Biyosentez Engelleyici (EBI) ve Phthalonitrile grubu fungisitlerden biri kullanılmalıdır.

Pas Hastalıkları

Klasik bir pas fungusu olan Puccinia graminis,buğday ve diğer tahıllarda kara pas hastalığına neden olur. Pasların yaşam döngüsü, birincil (homo- ve monokaryotik) ve ikincil ( hetero- ve dikaryotik) miselyum olmak üzere 2 devreye ayrılır.

Hastalık Döngüsü ve Epidemiyolojisi
Ana konukçunun yaprakları üzerinde Puccinia graminis, ürediniumlar olarak isimlendirilen püstüller içerisinde ürediniosporlar üretirler. Bunlar, aynı konukçu türleri yeniden enfekte etme yeteneğinde olduklarından enfeksiyonu hızlı yayabilirler. Rüzgarla pasif olarak etrafa yayılan ürediniosporlar, çoğu zaman pigmentli ve tipik iğneleri olan göreceli olarak kalın bir duvara sahiptirler.

Kahverengi Pas

Etmen
Puccinia triticina, P.hordei
Ana konukçuları arpa ve buğday, ikincil konukçuları, çeltik ve çayır bitkileridir. Pycnium ve aecium dönemleri seyrek olarak ortaya çıkar ve esas olarak Avrupa çayır bitkilerinde (Thalictrum spp.) görülür.

Bu pas türleri konukçuya özelleşmiştir. İlk belirtileri, yaprak üzerinde seyrek olarak gövde, yaprak kını ve başakçıklar üzerinde turuncu kahverengi püstüllerdir. Pas fungusu, sadece canlı yeşil bitkiler üzerinde gelişir. Kendiliğinden gelişen bitkiler aracılığı ile yayılır. Yayılma, hava kökenli sporlarla olur.

15-22C’lik sıcaklık, hastalığın ilerlemesini hızlandırır.

Sarı Pas

Etmen
Puccinia Striiformis

Ana konukçu buğday ve arpa, ikincil konukçular çeltik ve çayır bitkileridir. Bu etmenin eşeyli devresi ve ara konukçusu bilinmemektedir veya bulunmamaktadır. Ülkemizde bu hastalığın en yoğun olarak görüldüğü çeşitler, Adana99, Ceyhan99, Sagittario ve Panda’dır.

İlk belirtiler, yaprağın ucunda genellikle sarı püstüller halinde ortaya çıkar. Yaprak kını, başak ve sap üzerinde de yaprakta olduğu gibi makine dikişi şeklinde ve sarı renkte lekecikler görülür. Mevsim sonuna doğru lekecikler, siyahımsı bir renk alır.

Kara Pas

Etmen
Ana konukçu buğday ikincil konukçular, yulaf, arpa çeltik ve çayır bitkileridir. Belirtileri; yaprak kını, sap ve kavuzlarda koyu renkte.
Pas hastalıkları ile savaşım
Pas hastalıkları en iyi, dayanıklı çeşitleri kullanarak kontrol altına alınabilir.
Fazla azotlu gübre verilmemeli,
Ara konukçular yok edilmelidir,
Erken ekilmelidir,

Etken Madde | Formulasyon | Doz
Flutriafol | SC | 100ml/da
Diniconazole | EC | 100ml/da
Mancpzeb, maneb | WP | 350g/da