Septorya Yaprak Lekesi – Siyah Küf

Etmenler
Anamorf evresi: Septoria tritici; = Zymoseptoria tritici Septoria, nodorum
Telemorf evresi: Mycosphaerella graminicola; Phaeosphaeria nodorum

Belirtiler
Septorya yaprak lekesi,büyüme mevsiminin her döneminde bitkinin tüm toprak üstü aksamlarında ortaya çıkar. İlk belirtiler, genellikle toprağa temas eden alt yapraklarda klorotik lekeler halinde ortaya çıkar.

Bu lekeler daha sonra düzensiz lezyonlar haline dönüşür. Genellikle hastalık, alt yapraklarla sınırlı kalmasına karşılık üst yaprakları, sap ve başakları da enfekte edebilir. Oluşan lezyonlar, soluk kahverengi-yeşilimsi gri ve ovaldir. Lezyonların büyüklüğü artar ve tüm yaprak alanını kaplayabilir.

Hastalık Döngüsü ve Epidemiyolojisi
Ana konukçusu buğday, ikincil konukçuları ise arpa, çayır bitkileridir. Aşırı gübreleme yapılan ve geniş yaprak oluşturan buğdayların yetiştirildiği yerde yaygındır. Birincil inokulum kaynakları, anız, tohum, kendiliğinden yetişen buğday ve buğdaygil yabancı otlardır.

Fungus, kışı enfekteli bitkiler, tohumlar veya hastalıklı bitki artıklarında piknit veya miselyum halinde geçirir.

Savaşımı
Dayanıklı çeşit seçilmeli,
Temiz tohum kullanılmalı,
Tarla temizliğine özen gösterilmeli,
Nöbetleşe ekim uygulanmalı,
Kimyasal savaşım; belirti görülür görülmez başlanmalıdır.

Siyah veya İsli Küf

Etmenler
Cladosporium herbarum, Alternaria sp., Stemphylium, Epicoccum, Aureobasidium, Sporobolomyces ve Cryptosporium

Hastalık Belirtileri ve Epidemiyolojisi
Saprotif ve zayıflık paraziti fungusların neden olduğu bir hastalıktır. Siyah küf, sadece ölü veya yaşlanan bitki dokularını istila edebilir.

Ölü veya kurumakta olan materyalden çıkan sporlar, inokulum kaynağı olarak iş görür. Hastalık, kuraklık veya afit bulaşıklığı bitkiyi, hastalığa karşı duyarlı hale getirir.