Silisyum

Ltk Bakır Gübre Çözeltisi

Garanti Edilen içerik (W/W)
Suda Çözünür Bakır (Cu) – %2

Ürün Hacmi: 1 Lt
Bakır, gümüş-silisyum, kükürt bu dörtlünün mükemmel uyumu.

Uyarıcı özelliği vardır.
Güneşi absorbe eder.
Bakterilere karşı efektiftir.
Fungal hastalıkların spor yayımlarına karşı önleyici ve tedavi edici özelliği vardır.
Daima kontakt etkilidir.
100 litre suya 100 cc kullanım oranı hıyar ve domateste aynıdır.
Hastalık gelmeden kullanılması durumunda önleyici etkisi vardır.
Nanot eknolojide nanogümüş parçaçıklarının antibakteriyel etkisi oldukça fazladır.

Nanogümüş çeşitli etki mekanızmaları ile bakterileri elimine edebilir.
Nanogümüşün etki mekaznıması.

Tedavi etmesi zor dirençli bakterilere dahi reaktif oksidatif türlerinin (Ros) oluşumuna neden olarak Membra hasarı solunum enzimleri gibi proteinlerin inaktivasyonu ve Dna hasarıdır.Hasar gören bu mikroorganizmalar da İmmün sistem hücreleri tarafından kolaylıkla ortadan kaldırılırlar.

Strest koşullarına (hastalık ve zararlılar bazı element fazlalıkları aşırı tuz gibi) karşı bitkiyi korur.

Zararlılar (böcekler) silisyum ile kuvvetlenmiş Kutikula tabakasını geçmekte zorlanır.

Yaprakların dikleşmesi ile ışıktan yararlanma ve dolayısıyla fotosentez artar. Bu da meyvenin ağırlığını arttırır, bitkiyi güçlü ve dirençli yapar.

Юeriğinde Sulphotec Cu içerdiği için aşağıdaki etkileri de bu üründe görebiliriz.

Sulphotec-Cu bileşenlerinde piyasadaki diğer ürünler gibi glukonik asit içermeyip kükürt ihtiva eder.

Sulphotec-Cu  bitkilerin fungus ve diğer organizmaların zararına karşı savunmalarında bir bitki özü olan fitoaleksinlerin de üretilmesi işleminde doğrudan görev alır.

Bakır (Cu) bazı bitki gelişim süreçlerinde enzimleri ve katalizor reaksiyonlarını aktive eder. Bakırın varlığı a vitamini üretimine yakından bağlı olup, başarılı bir protein sentezinin garantiye alınmasında yardımcı olur.

Fotosentez, respirasyon ve lignifikassyon ile ilişkili bazı proteinlerin sentezinde en önemli bileşenlerden birisidir.

Fotosentez sürecinde, eğer plastosiyanin (bakır içeren bir protein) oranında azalma olursa elektronların taşımı ve Co2 fiksasyonu olumsuz etkilenir.

Ayrıca, bakır zararlı organizmaların bitkiye girişinde fiziksel bir bariyer gibi görev alan ligninin oluşumu sürecinde büyük öneme sahiptir.