A.Z.B. drip

pH Regülatörü

ÖZELLİKLERİ
Havanın azotunu kullanarak ekonomik bir gübreleme sağlar.
Mükemmel bir vejetatif gelişmeye olanak sağlar, sürgün gelişimini teşvik ederek yaprak sayısı, yaprak büyüklüğü ve buna bağlı olarak da fotosentez artar.
Yaprak yüzeyinde zararlı ve faydalı mikroorganizma dengesinin olumlu yönde oluşmasını sağlar.
Çiçeklenmeyi arttırır, çiçek ve meyve dökülmesini azaltır, verim ve kalite artışını sağlar.
Meyve lezzetini arttırır ve meyvenin depolama ömrünü olumlu yönde etkiler.
Insanlara, hayvanlara ve bitkilere zararı olmayan ve organik tarımda da kullanılabilen tamamen doğal, ekolojik dengeyi bozmayan ve kalıntı problemi olmayan bir üründür.

ETKİ ŞEKLİ
A.Z.B. drip; bünyesinde dormant formda bulunan Azotobacter bakterilerini içermektedir.
Uygulamaların ardından, dormant durumdaki bakteriler yaprak üzerinde aktif hale geçerler.
Yaprak bünyesinde mevcut halde bulunan karbonu kullanarak atmosferdeki havanın azotunu, bitkinin kullanabileceği forma dönüştürür ve bitkinin yapraktan beslenmesine olanak sağlar.
Bitkiler için faydalı olan bitki büyüme düzenleyicileri (giberellik asit, sitokinin, oksin, IAA), vitaminleri (B, C ve E grubu) ve antifungal metabolitleri doğal olarak salgılayarak bitkinin büyüme ve gelişme dengesini sağlar.
Azotobacterler yaprak üzerini kaplayarak ve salgıladıkları antibiyotikler sayesinde diğer zararli patojenlerin zarar vermesini kısmen engeller.

A.Z.B. drip; pH 5,5-9,5 aralığında çalışır.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:
Vejetatif gelişme dönemi = 100ml / 100L
Cicek tutumu dönemi = 100ml / 100L
Meyve tutumu dönemi = 100ml / 100L

İyonik olmayan yayıcı yapıştırıcılar ile birlikte kullanılmalıdır, uygulamalar güneş battıktan sonra akşam üzeri yapılmalıdır, uygulamaların ardından yapraktan kimyasal bakterisit uygulamaları yapılmamalıdır.
Aminoasit veya deniz yosunu gibi organik madde içeriği yüksek yaprak gübreleri ile kombine edilirse etkinlik daha da artar.
Uygulamadan önce ambalaj açılmadan iyice çalkalanmalı ve açılan ambalaj 1 defada kullanılmalıdır.
Non-iyonik yayıcı yapıştırıcı ile birlikte kullanılmalıdır.