Maxtor-Fitor-Phosful karışımı çok yoğun bir ozon oluşturur.
Bakteri ve mantarların cogu unaerobiktir
(oksijensiz yasar
şartlar.) Ozon aerobik bu unaerobik koşulları yapar. Bu yüzden kullanılır
,bakterileri ve mantarları
kolayca ve surekli olarak yeniler
En önemli avantajı, Maxtor-Fitor-Phosful karışımı taşınabilir
olduğunu
xylem ve floem delikleri. Bununla birlikte, tüm fitoplazmaları, bakterileri ve mantarları çöker

ETKİLENEN HASTALIKLAR :

 • Clavibacter michiganenses
 • Pseudomanas corugata
 • Pseudomanas sp
 • Xhantomanas
 • Agrobacterium tumafacience
 • Phytopthora Fusarium sp.
 • Phytopthora capsisi
 • Phytopthora citropthora
 • Phtyopthora sp.
 • Erwinia amlyvora
 • Erwinia caratova
 • Phoma thracheiphila
 • Phomapsis viticola
 • Botyrytis sp
 • Alternaria
 • Rhizoctonia
 • Verticillum’da sp.
 • Cipiroplazma citri
 • Phytoplazmas Cand.
 • phytoplazma phyri

Kullanım Dozu:

Yaprak Uygulaması: 1 set halinde Maxtor-fitor-phosfull 500 litre su tankIna dökülüp uygulama yapılır.

Toprak Uygulaması: 1 set halinde damlamadan 2,5 dekar alan için uygulama yapılır.