Tuta Absoluta Feromonları

4 adet

Tuta Absoluta (Domates Guvesi) zararlısı ile mucadelede kullanılan bir feromondur.

Feromon sayesinde erkek güveler yakalanarak üremeleri azaltılır, böylelikle güve popülasyonunda yüksek derecede azalma sağlanır.

Hedef Zararlı
Tuta Absoluta
Kullanım Amacı
Üremenin Engellenmesi

Tavsiye Edilen Tuzak:
Su tuzağı veya delta tuzak
Tavsiye Edilen Miktar:
Sera ve açık saha sebze yetistiriciliğinde dikimden itibaren, gözlem amaçlı dekara 2 adet,
kitlesel yakalama amaçlı dekara 2-5 adet
Etki Suresi:
Feromonların kullanım ömrü 6 ila 8 hafta olup, bu süre bitiminde yenileri ile degiştirilmelidir.